Vroagn an: Hanneke Oolbekkink
26 Februari 2019
Ook Hanneke Oolbekkink heeft een 'n bezoekje van de Leggenbargse interview groep mogen ontvangen...
Hanneke Oolbekkink
Woar buj opgegroeid?
In Holten. Doar bun ik ewes tot ik 9 joar was. Toen noar 'n Leggenbarg verhuusd. In die tied was de Stoomtrien nog gangs...

Hoe oold bun ie noe?
Bun awier 88 joar. In april mag ik 89 worden.

wat dooi daangs?
Daangs... eerdappels schilln... was opvouwen, ramen lappn...En natuulk ook het stof de deur uut hooln.

Hei doar veur e leerd?
Ik heb nens veur eleerd. Huushooldn? Ook neet... Vroeger bun ik in dienst ewes bie Smit Maats in Holten. Hek schoonmaakwark edoan... Bunt noe huuzn eworden.

Hoelang buj a op 'n Leggenbarg?
Awier 80 joar! Vanaf 1939 bun ik verhuusd. Was nog net veur n oorlog.

Wat veur auto (vervoersmiddel) heb ie?
Gin fiets... Gin auto... 'n rollator hek wa. Heb nooit 'n riebewies ehad. Sparta met altied wel ehad.

Woar mangs oe snachts veur wakker maakn?
In mien tied mochten ze mie altied wakker maakn as dr weer 'n kalf e born was. Moar... gebakkn vis mag ik ook moar al te graage.

Vertel es een mooie strekke waj ooit hebt uut e vrettn?
Neet zo vulle... Heb wa eens met 't spul van Abbink e knooid. Moar dat was 't ook wa...

Riessen/Nijverdal/Holten?
Holten. Met Nijverdal hek helemaal niks. Bunt wie vrogger wa eens met n fiets hen ewes. Riessen hek a 3 joar neet e zeeen.

Sloabonen/Sloat/Andievie?
Sloabonen. Moar wa uut eeign tunne.

Klompen/sandaaln/leerzen?
Klompen neet en leerzen ook neet. Klompen kan ik neet an de veute hebbn... Liefst hek mien eeign schoenen.

Fietse/trekker/auto?
Gin van allen... Dut mie moar 'n trekker! Vrogger haddn wie thuus 'n trekker stoan. Wa eens e probeerd op te veurn.

Mobiel/Aaipet/Tillevissie/Kraante?
Kraante en televisie. Aans neet.

Bieflappe/Karbonade/Halven Haan?
Halven haan mag ik wa graage ettn, moar... dan mut ze wa goed deur ebakken weeen.

Beeste/Vaarkns/Kippn?
Dut mie ma beestn. Vrogger hek wa eens gemolken.

Bier/Borrel/Fris/Wientje/Sapje?
Alcohol lust mie wa! Zo noe en dan 'n advocaatje met slagroom dr bie... Aans hek liever 'n sapje.

Wat dooi oaver vief joar?
Stil zittn. Genieten van 't leebn. Buutn op de baanke met de honden dr bie.

Wat is oe hobby?
Met mien handen knooin. Breien veur 't volk in Rusland die minder hebbn.

Wat is oe grutsen blunder wat oe oaverkomm is?
Zol 'k neet weetn... Bun vrogger wa is mit mien fietse in de sloot ekommn... En dan zaj vaste op 't zadel... en moar wochen...

Hei wal es wat vremds metgemaakt opn Leggenbarg?
Ik zol 't neet weetn.

Mis ie wat opn Leggenbarg?
Mien vriendinnen. Die bunt dr neet meer.

Woar stoar ie oe a op n Leggenbarg?
Nens an. Ze moeten moar doan woar ze zin an hebt. Maakt mie niks uut. Moar veur in de winter mag de gemeente wa roggeln dat ze mien wegge is em strooit.

Bint wie nog wat vergettn te vroagn?Of wil ie nog wat kwiet?
Nee. Bun dr niet zo druk met.

Bie wie mot wie de volnde keer wean?
Herman Schorfhaar as denne wol. Aans Benne van Toet.Terug noar de vroagn an...