Vroagn an: Rinus
06 November 2018
Het interview met...
Rinus
Woar buj oppegroeid
Hier, 1 huus verder

Hoe oold bun ie noe?
Ik bun net 28

Wat dooi daangs?
Ik warke bie Trioliet. Nieuwe machines ontwikkeln en deurontwikkeln

Hei doar veur e leerd?
Ja, ook nog. Megatronica hek gedoan in Zwolle

Woerumme won ie op Leggenbarg?
Ik bun hier oppegroeid. En ik had geluk dat dit huus hier vrij kwam. Dus toen was de keuze wa snel gemaakt. Ik woon hier liever dan as in de stad. Mooie plek, ik ken die buurte hier al wa. Aj hier oppegroeid bunt en ie hebt de kans om terug te komen is dat wa mooi

Wat veur auto heb ie?
Een Volkswagen Golf van 2003 of 2001, dat weet ik elk nit zeker. Hij geet al wa een paar joar met

Woar mangs oe snachts veur wakker maakn?
Oeh, da’s een goeie. Loat mie moar sloapn dan kom ik dr smorns wa vrog uut as t nodig is

Vertel es een mooie strekke waj ooit hebt uut e vrett?
De joaren dat wij de keet hier haddn. Dan gebeurn dr nog wa is wat. Toen mie va hier ant sloopn was, toen mochten wij het spul een keer in de fik steken as t slech weer was. Maar toen was ut s avonds mooi weer. Mooi helder en droog. Wij dat spul anstekn. T was nog niet an of de politie stond dr al. Dat was wel lachen in die tied

Riessen / Nijverdal of Hooltn?
Ik heb altied in Nijverdal op schoole e zetn, dus dan Nijverdal. Maar ik vind Hooltn opzich ook wa een mooi dorp. Met die feestn enzo. En Riessen goaw nog wel eens hen as wij noar t cafe goat. Dus ja elk alle drie wa

Sloabonen / Sloat / Andievie
Andievie

Klompen / sandaaln / leerzen
Leerzen, had ik vrogger altied an

Fietse / trekker / auto
Ik gebruuk ze allemaal wa maar de auto is wa ut makkelijkst

Mobiel / Aaipet / Tillevissie / kraante
Mobiel

Bieflappe / karbonade / halven haan
Bieflappe

Beeste / Vaarkns / Kippn
Vaarnks hef mie va natuulk dus doar bun ik het meest mee oppegroeid. Maar nu met t wark bun ik veel veur beeste gangs. En met kippn heb ik veel vakantiewark gedoan bie Dirk-Jan van Kadiek. Elk alle drie dus wa

Bier / Borrel / Fris / wientje / sapje
Biertje

Wat dooi oaver vief joar?
Ik denk nog wa hetzelfde wark. Zal er misschien iets anders uutzien. Maar wa gewoon bie Trioliet nog

Wat is oe hobby?
Van alles wat elk. Sportn bun ik de leste joaren niet zoveel meer an toe gekomen. Ik deed eerder veel korfballn. Buutn bezig zijn, mie va helpn . Ik bun graag in de werkplaats an de gang

Wat is oe grutsen blunder wat oe oaverkomm is?
Dat ik mien eigen auto in mekaar heb ejag. Achterwaarts. Ik had de trekker met wagen op t erf staan, kort achter mien auto. Ik wol gauw vot met de auto. Toen jaagn ik volgas teegn de wagen an. Dat was nog met disse auto

Hei wal es wat vremds metgemaakt opn leggenbarg?
Toen die windhoos over de barg kwam. Dat was wa apart. Of in de tied met trekkertrek. Toen gebeurde er s avonds na het feestje nog wel eens wat. Met de auto’s in de sloot enzo, midden in de nacht

Mis ie wat opn leggenbarg?
Nee elk niet. Of ja de trekkertrek mis ik wa

Woar stoar ie oe a op n leggenbarg?
Nergens an

Bint wie nog wat vergettn te vroagn ?Of wil ie nog wat kwiet?
Nee volgens mie nie

Bie wie mot wie de volgnde keer wean?
Zuster van Plakkie, Gea


Terug noar de vroagn an...