Vroagn an: Herman Schorfhaar
17 Februari 2007
Boer Herman Schorfhaar is ok toegevoegd !!
Herman Schorfhaar

Wie was oe va en oe mo?
Det hak a wa edach. Mie va was Hendrikjan schorfhaar uut Maarkelse brook, van Plas. En mien moo was Hanna Sligman ok uut Maarkelse brook.


Hoe old bin ie noe ?
Ik zin 52.


Plakkie(Jasper Zwiers 'n tiepist en webmaster): 'n mooin leeftied.


Jowa ma 't veraandert zo vaake.


Wat dooi daangs ?
Jah, zoj weet hebt wie betje vee en varken,dow melken en voorn en klooin en klungeln


Hei doar ok vuur eleerd ?
Nee, ik zin eigluk 'n betje dom geboorn en nit bie eleerd.


Doar kuw oons aadig in vin'n.


Leagere landbouwschoale hek ehad, kleuterschole was der toe nog nit.


Woerumme won ie nog steeds op leggenbarg ?
Jah, het is hier zo mooi onder nen holterbarg hen, de natuur, 't Opkomden Riessen. 't Is hier prachtig.


Wat vor'n trekker heb ie ?
Wie hebt veer trekkers.


Wat vokke?
Ne Landini, ne cormick ne 644, ne Ferguson 3065 en nen Hurlimann


Woer mangs ze oe snachts vuur wakker maakn ?
Poe, het leefste nans vuur. Ai wat heurn wilt, vuurn gebakje ja no toe ma.


Vertel es nen mooie strekke wai ooit hebt uutte vrettn ?
Tjah, toen wie nog zokke jongs wann deen wie belletje drukkn, vuur op 'n leggenbarg, 'n poar keer, eam wochen,
toen weer poar keer mar toen kwamme met 't jachtgeweer noar buutn en begonne te scheetn. Toen biw der mar vanduur e goane. Wie waarn 'n joar of twaalne.


Noe muj kiezen.
Riessen / Nijverdal /Hooltn


Maarkel... Noa Markel, Hooltn


Sloaboonen / Sloa / Andievie
Sloa


Kloompe / Sandaaln / Leerzen
kloompn, ja kloompschoone


Fietse / Trekker / Auto
Leafste metn trekker.


Computer / Televisie / Kraante
Geneen van dreen....Alles in 'n vlog en 'n zog. Televisie zet der mar op.


Bieflappe / Karbonade / Halven haan
Karbonade zet der mar op.


Beeste / Vaarkns / Kipn
Beeste


Wat is oe hobby?
Hobby, mien hobby ist wark


Wat is oe liefssprukke?
't Zal oonzen tied wal duurn.


Wat is grutsen blunder waj ooit maakt hebt?
Det weet ik nit.


Hei wal is wat vremds mettemaakt op 'n leggenbarg?
Vremds nit ma wa leuks;
Wie mossen stro haaln en wie zat'n koffie te drinkn. Ne buurvrouwe wiederop had de fietse bie oons neust stoan. Toe zegge: Kan ik nit met oe met op'n trekker dan kan ik de fietse ophaaln. En toen ging ze op'n dissel zit'n van de platte waagn. De vrouwe zag mie jaagn en dach; watte doar noe op'n dissel hef zit'n?


Mis ie wat op leggenbarg?
In Riessen doot ze rotondes maakn, det kunt ze hier ok wal doon. Bie'n Kiekert kan der mooi eene, al det verkeer van Nijverdal, det muj aaltied in de gaatn hooln. En zie mun al det puun nog ofvoern van'n leggenbarg.
Dan wurt ut er nog drok.


Woar stoor ie oe an op'n leggenbarg ?
Tjah, ik stoore mie nog nans an.


Wat vin ie van dit vroag gesprek ?
Ow, det vink wa leuk, ie heurt van leu allemoal 'n keer wat.


Bint wie nog wat vergetten te vroang ?
Bint wal standaard vroang, mischien betje variatie der in, ma ja 't is ok wa moeilijk um vroangn te maakn, Ik bin doar ok nit good in ma 't is noe wel elke keer hetzelfde.


(redactie: wie nemt het in beroad mar umdat leu
of en too toch wa een betje vuurzichtig bint hebbe wie het tot nog too zo e doane dan komt ze nit vuur dilemma,s te stoan)


Wil ie nog 't eene of 't aandere kwiet ?
De buurte begint te leemn noe met allerlei activiteitn det vin ik wa hadstikke leuk. Det mai der nog wa bie opzetn; ie mun Annie (Kuipers) bedaankn datte mie hef anneweezen.


Eemn later gef Herman nog an dat he ut wa leuk zol vin'n dat de buurtvereeniging op 'n duur 'n betke grutter zul wor'n:


Ik zitte zelf ok nit in 't bestuur mar hoe meer zielen hoe meer vreugd. Det kringetje van de genne kaante der ok bie an. (Lichtengerdijk, Stroweg en Schoneveldsweg en -dijk) Kuj ok wat
makkelukker iets doon bievuurbeeld ne teente anschaffen. Ie mun noe elke keer ne stool met nemn en 'n ander mut det met brengn dan kon 't allemoal iets makkelijker.


Redactie: Annemieke der is nog wark vuur oe!


Bie wie mut wie de volgende keer wean um te vroagn ?
Doar hek wal ower noa edach: onze vrolijke monsternemer, Annemieke, van 'n kiekert !! Zie kump noe nit meer umdat ze in verwachting is, det mag nit.


Bedaankt vuur dit vroag gesprek, het kump der wal op te stoan.

Terug noar de vroagn an...