Vroagn an: Gerrit Lensink, van de Ploagslaage
16 Februari 2007
As twede van de kearls, en de vroaggesprek nummer drie: Gerrit Lensink
Gerrit Lensink, van de Ploagslaage
Wie was oe va en oe mo?
Mien moo was janna pekkeriet uut de beusebarg,uut holten
mien va, den was Herman Lensink, uut de ploaslaage, ik binne Gert van de Ploaslaage, en mien zunne hier neust is dus ok wier herman van de Ploaslaage

Hoe old bin ie noe ?
ik binne 62

Wat dooi daangs ?
Ik warke nog wa een betje, smorns wal aardig op tied dr uut,'k loope n'heeln dag nog wa n'n betje met. Zwoar butte wark nie meer, mar commandeern lukt nog wa

Hei doar vuur eleerd ?

Nee vuur boern nee wal 'n poar cursessen ne doane, technische schoole, 'n poar joare warkt bie de nido , en toen loodgieterswark bie klein velderman
later wier bie huus, mien breur oavergenommen met boern

Woerumme won ie nog steeds op leggenbarg ?
Ik bin hier best te vreene, as boer zijnde mooie omgeving, vie hopt dat de ruilverkaveling nog ne keer kump dan kuw hier denk nog wa 'n tiedje vedan.

Wat vor'n trekker heb ie ?
Case, ja en nen deutz, international 733 en nen mx van herman, den heurt mie neet wie hebt d'r beide eene.

Woer mangs ze oe snachts vuur wakker maakn ?
Eeuh, vuur nen nieuw'n haring, nen zoltn. vuural de eersen.

Vertel es nen mooie strekke wai ooit hebt uutte vrettn ?
O goet o goet nie zo heel vulle, eerder deeuw wa smangs met die paddesteule, met nen bako lus dreein, en ans der op zetn dan ging de leu mooi de verkeerde kaante op. toen koj det ok better maakn ma noe hei zo vulle fietsers.

Wat is oe favoriete liefspreuk
Verbeter de wereld en begin bij u zelf, det geeld ok vuur mie heur, ha ha

Woar bin ie vuur?
Riessen / Nijverdal /Hooltn
Hooltn loot ma stoan kump ok de meeste femielie vedan en lig oons ok better

Sloaboonen / Sloa / Andievie
Non doot meer sloaboonen

Kloompe / Sandaaln / Leerzen
kloompe, hele daang

Fietse / Trekker / Auto
T leefste met'n trekker

Computer / Televisie / Kraante
Kraante den lees ik 't eeste ak oetn stal komme.

Bieflappe / Karbonade / Halven haan
Karbonade

Beeste / Vaarkns / Kipn
Beeste

Wat is grutsen blunder waj ooit maakt hebt
Det zok nie weetn, wal es de eeste keer bie nen chinees kwam ze an met dee heete deuks doar moj de haane met wassen, ik dacht daj ze op mussen etn.

Hei wal is wat vremds mettemaakt op 'n leggenbarg?
Noa, nee, nie op leggenbarg

Mis ie wat op leggenbarg:

Een buurthuis vuur de jeugd,'n leggenbarg verjoongt zich helemoal, is wal op zien plaats.

Woar stoor ie oe an op'n leggenbarg ?
Stoorn, neuh, mangs is der wal nen betjen afgunst...
mekaar in oen waarde loatn, wieters nit

Wat vin ie van dit vroag gesprek ?
Het is wa good, mischien nog uutgebreider, mischien ok nit

Bint wie nog wat vergetten te vroang ?
Volgns mie nit

Wil ie nog 't eene of 't aandere kwiet ?
Non 'k heb mie zegje geleuf ik walle doane, ik vund mooi dat ule det doot, nleggenbarg promootn

Bie wie mut wie de volgende keer wean um te vroagn ?
Mariska Schuttert, zet d'r denne mar op, nen stuk jonger...

Bedaankt vuur dit vroag gesprek, het kump der wal op te stoan.

Terug noar de vroagn an...