Vroagn an: Martinie van Jans van Hospersdieks
16 Februari 2007
Vuur de dames was Martinie den eerste vuur het vroag gesprek
Martinie van Jans van Hospersdieks
Wie was oe va en oe mo?
Non mie va was Jan Steffens en Toos Steffens Barkel

Woer kwam ze vot ?
Uut Wierden

Hoe old bin ie noe ?
57

Wat dooi daangs ?
Ja, kindern oppasssen, kokk'n, knooin van alles wat

Hei doar vuur eleerd ?
Nee door hooi nie vuur te leern

Woerumme won ie nog steeds op leggenbarg ?
Omdak trouwt zin met jans

Wat vor'n auto heb ie ?
Volkswagen rood (Golf)

Woer mangs ze oe snachts vuur wakker maakn ?
Non nans vuur,mos er nie an denk'n oh verschrikkeluk nee (enz.)

Vertel es nen mooie strekke wai ooit hebt uutte vrettn ?
Ik heb nooit wat uut e vrett'n, zol nie weteen wat

en vrogger?
Vrogger ok nit

Wat is oe favoriete lijfspreuk ?
(denk denk) Zolt nie weten. ai vot sint week 't wa maar noe nit.

Wat is bie oe favoriet van de dreeje
Riessen / Nijverdal /Hooltn

Nijverdal, ben nie zo nijverdals. Ik bin ewent in Riessen

Sloaboonen / Sloa / Andievie
Goh lus ik allemaal wa, sloa hek't leefste

Kloompe / Sandaaln / Leerzen
Loawt t maar bie de leerzen hooln

Fietse / Trekker / Auto
Non ja ik doa vulle met'n auto

Computer / Televisie / Kraante
Televisie dan maar, de kraant is ok wa mooi ma ja ie mun d'r eene kiezen.

Bieflappe / Karbonade / Halven haan
Doot mie ma nen halven haan

Beeste / Vaarkns / Kipn
Beeste

Wat is grutsen blunder waj ooit maakt
Dat vertel ik nie das nie zo mooi, ie kunt alles nie verteln

Hei wal is wat vremds mettemaakt op 'n leggenbarg?
Oh jawa, O NEE!! dat vertelk nie!

Mis ie wat op leggenbarg:
Diepe zucht, nee eigenlijk niks

Woar stoor ie oe an op'n leggenbarg ?
Nans an, ie kunt er gin eene vuur'n kop stoten

Wat vin ie van dit vroag gesprek ?
Wa good kort en bondig

Bint wie nog wat vergetten te vroang ?
Nee denk t nie

Wil ie nog 't eene of 't aandere kwiet ?
Nee ik wil niks kwiet

Bie wie mut wie de volgende keer wean um te vroagn ?

Gerrit Lensink vd Ploagsloang

Bedaankt vuur dit vroag gesprek, het kump der wal op te stoan.

Terug noar de vroagn an...