Panorama Foto Leggenbarg
03 April 2007
Vanof de Boake bunt er nen aantal foto's gemoakt...
Panorama Foto Leggenbarg
Vanof de Boake bunt er nen aantal foto's gemoakt duur Henri met de camera van René en die bunt in mekaar knutselt duur Plakkie...

Afijn, klik hierr um te kieken wat het is gewurden.

Dan opent er een ni-j venster, aj op den foto klikt wurd hie heel groot en kuj der met hen en wier...

Terug noar de ni-js berichte...