Oonze Arjahn
16 April 2019
aalt veurzichtig...
Oonze Arjahn
aalt veurzichtig, toch disse moal een betjen jachterig... oonze arjahn dut oaverdag noe noar de stern kieken.

Terug noar de ni-js berichte...