Poasveur geet nit deur. (bienoa (99%) zeker)
20 April 2011
Helaas. Ter compensatie is café René geopend veur de Poaskeerls en dames en de Leggenbarger bevolking.
Poasveur geet nit deur. (bienoa (99%) zeker)
De hoolterbarg is te dreuge.
De traditionele paasvuren in IJsselland gaan niet door. Die in Twente mogen in principe wel doorgaan, mits er extra maatregelen genomen worden.

Dat hebben beide veiligheidsregio's bekend gemaakt. Door de aanhoudende droogte en de weersvoorspelling voor de komende dagen geldt vanaf donderdag 21 april een code oranje voor heel Overijssel. Dat betekent dat de brandweer extra alert is op bos- en heidebranden. De regio IJsselland kiest er voor om uit voorzorg alle vergunningen voor paasvuren in te trekken. De Regio Twente adviseert gemeenten de paasvuren niet te verbieden maar wel extra maatregelen te nemen. Volgens de Regio Twente is een verbod niet nodig omdat de locaties van de ruim 300 Twentse paasvuren bekend zijn en dus gecontroleerd kunnen worden. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze de paasvuren door laten gaan.

Umdet 'n Leggenbarg in de gevoarenzone zit (Noord-oostenwind)wut de kaans wel heel earg klein det wie um an mag stekken. Nit iedereene zal doar treurig um ween. As ut nit aans kan misschien 6 mei de vlamme d'r in?

Terug noar de ni-js berichte...