Think BIG!!!!
26 April 2010
Niek is Australië nog nit verget'n......
Think BIG!!!!
Niek is der wal wier oet down under mar ziene gedaggen nog nit. Denk groot en drink groot dech Niek. Dee kleine gleeskes vind Niek mar niks meer. Dus drinkt hee noe bier oet grote glazen

Terug noar de ni-js berichte...