Volleybal
27 08 2009

Datums volleybal 2009/2010

Volleybal

De datums voor de volleybalavond van dit seizoen zijn weer bekend. We hebben de Rietbergzaal gehuurd op de donderdag avond van 9 tot half 11 en wel op de volgende data's.


3 September 2009     


1 Oktober 2009


29 Oktober 2009


26 November 2009


7 Januari 2010


4 Februari 2010


4 Maart 2010


1 April 2010


28 April 2010


Er is nog voldoende geld in kas voor dit seizoen, er  hoeft dan ook geen contributie betaald te worden!


Wie zin heeft kom mee doen op deze ontspannende avond of kom anders na afloop gezellig een borrel drinken in de keet. We rekenen op een goede opkomst.Terug noar de ni-js berichte...