65 Joar!!!!!
25 Oktober 2008
Gert van de Ploagslage jeurig....
65 Joar!!!!!

Gert hef de 65 jeurige leeftied bereikt!! Of Gert noe met pensioen geet vroagt wie oons of.


In ieder geval Gert van harte gefeliciteerd. En geniet d'r mar eens van.Terug noar de ni-js berichte...