OPSTELLING RUSLAND UUTELEKT!!!!!
19 Juni 2008
Leggenbarg de primeur!!!!
OPSTELLING RUSLAND UUTELEKT!!!!!
GUUS bedaankt.  Joa oonzen achterhooker deg wal an oons Leggenbargers.

Terug noar de ni-js berichte...