Win een blik bier!!!!!
15 Mei 2008
Golf op'n leggenbarg???????
Win een blik bier!!!!!

Een bekende Leggenbarger, Jan Frederik, wil golf goan spul'n???


Wee is noe JAN FREDERIK ????


Mail uw antwoord onder instuurn.


JAN FREDERIK stelt een blik bier ter beschikking met de winnaar uut de trekking van de juuste antwoorden.


Ps wil ie ok golf goan spul'n ??  Jan frederik zog nog golfmoaten. geef oe op!!!! Terug noar de ni-js berichte...