Gevonden veurwarpen
04 Maart 2008
In de categorie gevonden veurwarpen dit keer...
Gevonden veurwarpen
In de categorie gevonden veurwarpen dit keer nen pette...
Heel raar allemoal, want inens op een vrogge moandag morgen kwammen wie det ding teeng.
Wil iederene dee een tip hef omtrent disse vrumde vonst det effen in het  gastenbook vermelden ??
De Leggenbargse Pliessie Department daankt oe veur oe medewarking.

Terug noar de ni-js berichte...