Evaluatieparty
Beste Boakebouwers van...
Evaluatieparty
Beste Boakebouwers van Poasvuur Leggenbarg! Bij deze de aankondiging/uitnodiging voor vrijdag 10 juni, de evaluatie-party! Uw partner is mede uitgenodigd.

Wel is opgave nodig deze keer, zorg ook dat u die avond nog ruimte in uw maag hebt!

Opgave graag voor 31 mei doorgeven door middel van je naam, als partner mee gaat ook graag die naam. Dat kan bij Wilfred of bij Plakkie

Groet bestuur Poasvuur Leggenbarg

Terug noar de activiteit'n...